browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kajak i Trosa

Trosas stora tillgång är Östersjön. Länge var det fisket som var den viktigaste näringen på orten, inte minst för skärborgarna, som bodde i staden på vintern och flyttade ut till skärgården på sommaren. När skärborgarna försvann på 1870-talet blev staden istället en populär badort och sommarstad. I Trosa byggdes ett societetshus, i vilket välbärgade badgäster kunde hålla middagar och fester. Än idag kommer många turister till Trosa, och det finns många sommarstugeområden kring staden.

Trosaån

Tack vare närheten till vattnet erbjuder Trosa många möjligheter till paddling i kanot och kajak, både på Trosaån och ute på havet. I kanot går det att paddla från Åkers Styckebruk till Trosa, med start i sjön Visnaren. Därifrån följer man Sörmlandsledens sträckning – men på vattnet, naturligtvis – genom Marvikensjöarna och sedan Klämmingen. Nästa vattendrag är Frösjön, som går förbi Gnesta. Där går det att avsluta sin tur. Eller så fortsätter man på Sigtunaån, fram till sjön Sillen. Sill, eller strömming, var en viktig vara för medeltidens Trosabor, så det är bara passande att man från Sillen fortsätter på Trosaån, genom Vagnhärad och fram till Trosa. Hela leden är 44 km, och det finns fasta eldstäder, dass och soptunnor längs leden.

Skärgården

Söder om Trosa ligger Stendörrens naturreservat, som till viss del bara är tillgängligt med båt. Ett utmärkt sätt att upptäcka området är med kajak, eftersom det är ett skonsamt sätt att färdas till havs, som inte stör djurlivet. Detta förutsätter naturligtvis att man tar hänsyn till flora och fauna när man är i land, och följer de regler och föreskrifter som vanligen gäller i naturreservat. Det finns flera fågelskyddsområden inom Stendörren, bl.a. på Hartsöns sydspets. Där är det förbjudet att gå i land, men som tur är kan man beundra stränderna från kajaken.

Den som inte har en egen kajak kan hyra en. Det finns många uthyrare av såväl kanoter som kajaker. Den riktigt hurtiga kan starta med kanot i Åkers Styckebruk, och sedan byta till kajak i Trosa för att fortsätta ut på havet.