browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Glädjen i att paddla

Det har sagts om många olika typer av friluftsliv att de saknar mening. Precis som livet i övrigt, tillägger man ofta. Men det kanske är meningslösheten som ger paddlingen dess existensberättigande. I en tid där allt mer handlar om att prestera, forma sitt eget liv etc. så kan paddlandet ses som en motståndshandling. Uttryckt på annat sätt innebär paddlingen en form av mindfulness som det inte går att starta en coachverksamhet kring. På detta sätt passar den inte riktigt in i dagens samhälle.

Trots det, eller kanske just av denna anledning, blir det allt mer populärt att paddla. Numera ser man ofta kajaker på Riddarfjärden i Stockholm, och en och annan 08:a har börjat kanotpaddla till jobbet. Den kungliga huvudstaden, och många andra svenska städer (Karlskrona, Karlstad, Östersund, Luleå m.fl) har utmärkta vattenvägar.

Paddling och prestationer

Man behöver dock inte paddla till arbetet. Havet är inget gym, där det handlar om att mäta sina prestationer mot varandra. Var och en kan paddla i sin takt, och är man intresserad av prestationer kan man sätta upp sina egna mål. Målet kan vara att paddla runt Gotland, eller att runda en betydligt mindre ö. Vattnet man paddlar på kan vara en mindre sjö, en fjärd i skärgården eller det öppna havet. Och man kan alltid göra paddlingen till vad man själv vill. Hur långt man vill ta sig, och hur avancerade manövrar man vill göra är alltid upp till en själv. Visst tar det lite längre tid att lära sig exempelvis en eskimåsväng om man börjar paddla sent i livet, men man kan alltid lära sig den.

Därmed inte sagt att paddlingen är helt renons på effekter som räknas i dagens samhälle. Att paddla kajak ger träning, vilket gör att man blir mer produktiv på jobbet, inte blir sjuk lika ofta och många fler saker. Dessutom blir paddelturismen allt viktigare för många orter i Sverige. Ett exempel är Trosa med omnejd, där det finns många uthyrare av såväl kanoter som kajaker.