browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Trosa stad

Trosa är en av Sveriges äldsta städer, men staden har inte alltid legat där den ligger idag. Den äldre staden låg ungefär fem kilometer nordväst om dagens stad, kring Trosa lands kyrka. Staden flyttade till sitt nuvarande läge år 1610. Då var staden en viktig handelsplats sedan flera sekel tillbaka.

I trakten omkring Trosa finns ett stort antal fornlämningar, bl.a. flera runstenar. Mest känd är dock troligen den s.k. Tureholmsskatten, som hittades 1774. Skatten består av guldföremål med en sammanlagd vikt av ungefär tolv kilo, och härstammar från 400- eller 500-talet efter Kristus. Delar av skatten finns idag att beskåda på Historiska muséet i Stockholm.

Vid kommunreformen 1862 blev Trosa stad stadskommunen Trosa, och den omgivande Trosa socken blev Trosa landskommun. Trosa landskommun slogs samman med Vagnhärads landskommun 1926, till Trosa-Vagnhärads landskommun. Senare, 1952, tillkom Västerljungs landskommun, och namnet ändrades då till Vagnhärads landskommun.

Trosa stad blev 1971 Trosa kommun, bara för att tre år senare uppgå i Nyköpings kommun tillsammans med Vagnhärads kommun, som var en ombildning av den f.d. landskommunen. Till skillnad från de flesta andra orter som slukats upp av större kommuner bröt sig Trosa dock ur igen, och blev en egen kommun 1992. I denna kommun ingår Vagnhärad.

Skärborgarna

Något som länge gjorde Trosa unikt var de s.k. skärborgarna. Detta var en grupp fiskare i staden, som hade ett eget skrå med vissa särskilda privilegier. Dessa fiskare bodde under vintern inne i Trosa stad, medan de på sommaren bodde på öarna i Trosa skärgård, där de hade rätt att fiska strömming och torsk i de vatten som tillhörde kungen.

Skärborgarnas privilegier fastställs i stadens privilegiebrev från 1454, och gällde vattnen kring öarna Askö, Landsort, Viksten, Mällsten och några till. Systemet fanns kvar fram till 1870-talet, då nya och snabbare båtar gjorde det möjligt för fiskarna att bo i staden Trosa hela året, och ändå bedriva fiske i skärgården.